Column – Schade door terrorisme


Het is de eerste dag van de 100ste Vierdaagse van Nijmegen. Samen met vriendin Karin, wandel ik naar de plek in het centrum waar de lopers binnenkomen. De Vierdaagse lopers worden toegejuicht en gezongen door heel veel mensen die langs de kant van de weg staan. Het is een week lang één groot feest in Nijmegen, waar naar schatting 1,5 miljoen toeschouwers en feestvierders op afkomen. We kijken naar de eindeloze stroom lopers en het juichende publiek. Ik huiver omdat ik ineens moet denken aan de aanslagen in Nice, nu 5 dagen geleden.

Wat is verzekerd?

Ik maak Karin voorzichtig deelgenoot van mijn gedachte. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dit mooie feest door een aanslag van wie of wat dan ook, verstoord zou raken. De aanslag in Nice en ook de eerdere aanslagen in Frankrijk en in Brussel, stemmen tot nadenken. Dat blijkt ook als Karin – die niet in de verzekeringsbedrijfstak werkzaam is – vraagt ‘hoe zit dat eigenlijk, is een dergelijke terroristische aanslag verzekerd?’ Ik leg uit dat vrijwel alle Nederlandse verzekeraars dekking bieden voor schade als gevolg van een terroristische aanslag op alle soorten verzekeringen, als er sprake is van een gedekte oorzaak. Ik geef haar een paar voorbeelden:

  • Op een auto cascoverzekering is dekking als een auto door een bomaanslag in brand vliegt;
  • Medische kosten als gevolg van letselschade door een bomaanslag vallen onder de dekking van een zorgverzekering of eventueel van een reisverzekering als daarop medische kosten verzekerd zijn;
  • Voor de zorgkosten die onder de basiszorgverzekering vallen, zijn zorgverzekeraars zelfs verplicht om dekking te bieden voor de schade als gevolg van terrorisme.

Ook leg ik uit dat de uitkering beperkt kan worden als de totale door de verzekeraars uit te betalen bedragen als gevolg van een terroristische aanslag, meer dan 1 miljard euro bedraagt. Dan krijgt iedereen die recht op schadevergoeding heeft een voor iedereen gelijk percentage van de schade vergoed.

Wat moet je doen bij schade?

Mijn vriendin luistert aandachtig en vraagt of ik verwacht dat de Nederlanders die betrokken waren bij de aanslag in Nice van hun Nederlandse zorg- en/of reisverzekeraar de geleden schade volledig vergoed krijgen? Ja, dat denk ik wel, want de totale schade voor de Nederlandse verzekeraars zal niet boven 1 miljard euro uitkomen. Karin vraagt wat je moet doen en met wie je contact op moet nemen als je schade lijdt als gevolg van een aanslag. Ik leg uit, dat alle zorgverzekeraars een ‘zorgpas’ verstrekken waarop het telefoonnummer van een alarmcentrale staat vermeld en ook de reisverzekeraars vermelden op de polis een telefoonnummer van een alarmcentrale staat. In geval van nood kun je het beste rechtstreeks contact op (laten) nemen met die alarmcentrale. Daar wordt je direct geholpen met alles wat op dat moment nodig is.

Gerustgesteld omdat ze snapt hoe het verzekeringstechnisch geregeld is, leunt Karin achterover in haar stoel op het terras waar we in inmiddels neergestreken zijn. Tja het onaangenaam gevoel en de angst voor een terroristische aanslag kun je niet wegnemen, maar goede uitleg geven over wat verzekerd is en wat mensen moeten doen bij schade, kan wel geruststellend en verhelderend werken. Letterlijk en figuurlijk!

Nijmegen 19 juli 2016,
Anita Hol-Bubeck