Aftrap Expertisegroep Schadebehandeling


Op 4 oktober heeft de eerste geslaagde workshop van de Expertisegroep Schadebehandeling plaatsgevonden! De workshop, die zich toespitste op extreme weersinvloeden, werd verzorgd door Anita Hol-Bubeck en mr. Thomas Heuperman.

Tijdens de workshop werd de achterliggende context van de gevolgen voor schadebehandelaars van de steeds extremer wordende weersinvloeden besproken. Deze theorie werd aangevuld met diverse voorbeelden uit de praktijk en het bestuderen van polisvoorwaarden. Deze voorbeelden kwamen deels voort uit uitspraken van de rechtspraak en het Kifid, maar tijdens de workshop kwamen ook diverse voorbeelden en situaties voorbij van de deelnemers. De deelnemers leerden daardoor niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar!