Vergoeding van annuleringskosten bij familievakantie


Consument had een vakantiewoning in Schotland geboekt om daar samen met echtgenote en kinderen zijn 35-jarig huwelijksfeest te vieren. Consument had ook de overtocht per boot geboekt en betaald. Hij heeft de boeking van het verblijf en de bootreizen echter moeten annuleren wegens ernstige ziekte van zijn echtgenote.

Verzekeraar heeft 2/5 van de kosten vergoed onder verwijzing naar de verzekeringsvoorwaarden van de doorlopende annuleringsverzekering, waarin de volgende bepaling is opgenomen:

Heeft de annulering betrekking op een door u geboekte reis met meerdere personen die niet allemaal bij ons verzekerd zijn? Dan vergoeden wij bij annulering de annuleringskosten van de verzekerde(n) in verhouding tot het totaal van het aantal personen van deze reis.

De Commissie is van oordeel dat de gezamenlijke reis naar en verblijf in Schotland niet beschouwd kan worden als een reis met meerdere personen die niet allemaal bij ons verzekerd zijn. Indien de uitleg van die bepaling die verzekeraar voorstaat zou worden gevolgd, zou dat naar het oordeel van de Commissie tot een onbillijke uitkomst leiden in regelmatig voorkomende gevallen als de onderhavige, die hierdoor worden gekenmerkt dat (groot)ouders een vakantiewoning, al dan niet met de reis erheen en terug, boeken en dat alles volledig betalen voor de uitgenodigde (klein)kinderen, kortom een recreatieve activiteit in familieverband.

Bij annulering ten gevolge van een gedekte gebeurtenis bij een verzekerde zou dan slechts een deel van de annuleringskosten worden vergoed, ook al heeft de verzekerde zelf uit vrijgevigheid de totale kosten van reis en verblijf voor zijn rekening genomen en dragen de uitgenodigde en niet onder de verzekering verzekerde familieleden niet bij in de annuleringskosten. Uitgenodigde familieleden zijn er doorgaans niet op bedacht zelf een reis-/annuleringsverzekering te sluiten, omdat reis en verblijf hun worden aangeboden.

In de hier bedoelde gevallen gaat het doorgaans om kosten waarvan de hoogte  niet zonder meer wordt bepaald door het aantal personen; in het huurcontract staat veelal vermeld dat de accommodatie door een bepaald aantal personen mag worden gebruikt. Uitkering van een gedeeltelijke vergoeding conform de genoemde bepaling is voorbehouden voor situaties waarin de reis weliswaar door Consument is geboekt, maar de annuleringskosten gedeeltelijk voor rekening komen van personen die niet zijn meeverzekerd op de annuleringsverzekering. De Commissie wijst de vordering van Consument toe.

Bekijk hier de gehele uitspraak.