Eerste expertmeeting in teken van schadebehandelingsproces


Op 10 november heeft de eerste expertmeeting van de Expertisegroep Schadebehandeling plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van het schadebehandelingsproces en stond onder leiding van mr. Jurjen Oosterbaan Martinius.

Tijdens de bijeenkomst zijn gezamenlijk de stappen besproken waarmee een schadebehandelaar rekening dient te houden bij een schademelding. Aan de hand hiervan wordt een ‘procesbeschrijving schadebehandeling’ opgesteld.