Veel belangstelling voor kennis schadebehandeling


Enkele weken geleden is Bureau D & O met de Expertisegroep Schadebehandeling gestart. Onderdeel van deze activiteit is een nieuwsbrief. De belangstelling hiervoor is groot. Verwacht wordt dat voor het eind van het jaar het aantal aangemelde kantoren de 1.000 zal overschrijden.

Via de nieuwsbrief wordt ook contact gelegd met kantoren die actief willen deelnemen aan de D & O Expertisegroep Schadebehandeling. Op dit moment gaat dit om 11 kantoren. Leden van de Expertisegroep komen regelmatig bij elkaar om enerzijds door professionele docenten bijgeschoold te worden op het gebied van kennis en vaardigheid met betrekking tot particuliere en zakelijke schadebehandeling. Anderzijds gaan deelnemers ook met elkaar aan de slag om schadebehandelingsprocessen te verbeteren.

Schadebehandeling belangrijk onderdeel onafhankelijke profilering
Een kwalitatief hoogwaardige schadebehandeling vormt een belangrijk onderdeel van de profilering van de financieel adviseur als onafhankelijk adviseur die naast de klant staat. Niet omdat aanbieders niet te vertrouwen zouden zijn, maar wel omdat bij schades klanten extra aandacht op prijs stellen én omdat er nu eenmaal bij de schadeafwikkeling natuurlijk verschillende visies kunnen bestaan. Dan is het belangrijk dat de gedachtewisseling tussen de deskundige van de aanbieder en de consument juist door de aanwezigheid van een deskundige aan de zijde van de klant op een gelijk niveau kan plaatsvinden.

Kosten schadebehandeling uit provisie?
Traditioneel worden de kosten van schadebehandeling door financieel adviseurs gefinancierd uit de provisie. Mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau D & O: “Financiering van provisie uit provisie functioneert denk ik op zich goed, maar indien premies en/of provisies dalen kan er een moment komen waarin dit bedrijfseconomisch gaat knellen. Ik zou het zeer betreuren indien bij dalende marges kantoren gedwongen zouden worden concessies te doen aan de kwaliteit van de schadebehandeling. Ik denk dat het verstandig is om tijdig na te denken over mogelijke alternatieve financieringsmethodes. Zo een alternatief kan zijn dat de klant niet alleen het object verzekert, maar ook een bedrag om bij schade zich van deskundige ondersteuning te voorzien. In dat geval ontvangt dus de klant een extra bedrag bij schade. Het is dan aan de klant om zelf hiervoor een goede deskundige te zoeken die hem bij de schade begeleidt. Je bevordert daarmee de professionalisering van de onafhankelijke schadebegeleiding”.

Kantoren kunnen zich gratis aanmelden op de nieuwbrief via de website: http://www.deno.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-schadebehandeling

 

Bron: Eufin Financieel Nieuws, 23 november 2016