Rechtsbijstandverzekering – geschillenregeling


Rechtsbijstandverzekering – geschillenregeling. Consument heeft een beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering in verband met de opzegging door de verhuurder van de huurovereenkomst met betrekking tot een door zijn dochter bewoonde kamer. Het ging om een onderhuurcontract voor een onzelfstandige kamer, waarin voor beide partijen een opzegtermijn van één volle kalendermaand was opgenomen.

 

Lees verder