Beroep op doorlopende reisverzekering (nr. 2017-158)


Consument heeft een beroep gedaan op zijn doorlopende reisverzekering wegens een diefstal van zijn bagage tijdens zijn vakantie in [Land]. Deze bagage was deels gekocht via zijn bedrijf en deels door hemzelf. De vakantie van consument was gedeeltelijk privé en gedeeltelijk zakelijk van aard. De verzekeringsvoorwaarden regelen dat de reis hierdoor moet worden gezien als een zakelijke reis waardoor de diefstal van de bagage niet door verzekeraar vergoed hoeft te worden. De Commissie is van oordeel dat de reis van Consument strikt kan worden gescheiden in een zakelijk en een privédeel. Deze bijzondere omstandigheden inachtnemend, dient Verzekeraar de privé
door consument gekochte bagage te vergoeden. Vordering ten dele toegewezen.

Lees verder