Huisdierenverzekering (nr. 2017-233)


Consument heeft bij Verzekeraar een huisdierenverzekering gesloten. Op enig moment is geconstateerd dat de puppy van Consument urine lekte. Het geschil spitst zich toe op de vraag of Consument uit de Voorwaarden had behoren op te maken dat medische kosten als gevolg van een aangeboren afwijking of een erfelijke aanleg van een huisdier alleen dan gedekt zijn onder de huisdierenverzekering indien de aangeboren afwijking of erfelijke aanleg van het huisdier zich tijdens de looptijd van de Verzekering heeft geopenbaard.

Lees verder