Feit of Fabel: ‘Als u bij het Waarborgfonds een claim indient, bestaat er nooit een reparatieplicht.’

De opstellers van deze ‘feit of fabel’ hoopten dat de toevoeging van het woordje ‘nooit’ de deelnemer toch nog wat in verwarring zou kunnen brengen. Van de respondenten heeft 39% ‘FEIT’ geantwoord en daarmee hebben deze respondenten het bij het goede eind. Waar zitten dan de mogelijke valkuilen?Hieronder noemen wij twee interessante elementen die tot discussie kunnen leiden. Om te beginnen het recht op het al dan niet ontvangen van de btw bij niet repareren en daarna enige reflecties over schadeherstel in natura.

“Ever Given” – nu ook nog averij-grosse

Naast vertraagde aflevering van de lading als gevolg van de stranding van de “Ever Given” krijgen de belanghebbenden bij de lading vervoerd aan boord van het schip nu ook nog het verzoek om zekerheid te stellen voor een bijdrage in de averij-grosse (general average). De scheepseigenaar heeft gisteren “averij-grosse verklaard”; hij heeft RHL aangesteld als dispacheur en maakt aanspraak op financiële zekerheid. Kort samengevat wordt geen lading uitgeleverd zonder dat voldoende zekerheid is gesteld. Om verdere vertraging te voorkomen is spoedige actie van belang. Tags: averij-grosse, transportverzekeringen

Is de laadpaal van uw leaseauto automatisch meeverzekerd op uw woonhuisverzekering?

Ze zijn al niet meer weg te denken: hybride en volledig elektrische auto’s. Wat 10 jaar geleden nog heel ver weg leek, is nu heel normaal geworden. En daar waar een paar jaar geleden dit type auto uitsluitend nog weggelegd leek voor de gefortuneerde particulier en de leaserijder, zien we tegenwoordig steeds meer betaalbare modellen op de markt verschijnen. Stel u heeft een elektrische of hybride leaseauto met een bijbehorende laadpaal. Hoe zit het dan met de verzekering?

De zorgplicht van de werkgever gaat veel verder dan hij vaak denkt

Tijdens sloopwerkzaamheden met een mechanische breekhamer drong een splinter van een tegel door de handschoen van een werknemer waardoor hij een snijwond opliep. Door wondinfectie ontstond dystrofie die uiteindelijk het hele lichaam van de werknemer zou aantasten. De werknemer raakte hierdoor ernstig geïnvalideerd.

Had de werkgever de zorgplicht van artikel 7:658 BW geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid klasse 2 in plaats van klasse 3? Ook als niet rechtstreeks uit de Arbowet voortvloeit dat er betere beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld hadden moeten worden? De werkgever vond van niet. De werknemer vond van wel. Dit vond de rechter.

Etyleenoxide in sesamzaad – beperking schade

Veel importeurs en handelaren in sesamzaad(producten) vragen zich af of zij met etyleenoxide-verontreinigde partijen product moeten vernietigen of kunnen terugsturen naar het land van herkomst of zelfs kunnen doorsturen aan een land waar de eisen minder streng zijn dan in de EU om zo de schade te beperken. De NVWA stelde zich, na overleg met Brussel, lang op het standpunt dat dit alles niet kan. Het antwoord blijkt echter genuanceerder, waarbij het antwoord van geval tot geval ook kan verschillen.

ACM komt in actie tegen malafide slotenmakers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pakt malafide slotenmakers aan. Op haar verzoek heeft Google online advertenties van onbetrouwbare partijen verwijderd. ACM heeft bedrijven die klanten doorverwijzen naar onbetrouwbare slotenmakers gestopt en websites laten blokkeren.

Uitglijden en aansprakelijkheid

Glibberen en glijden: het komt de laatste jaren niet meer zo veel voor in Nederland, maar afgelopen weekend is er een prachtig pak sneeuw gevallen. Dit zorgt voor heel veel sneeuwpret, maar het kan ook voor brokken zorgen door de gladheid. Letsel zit met dit weer in een klein hoekje. Hoe zit het nu met uitglijden en aansprakelijkheid? Dat hangt af van de situatie; gebeurt het ongeval op de openbare weg, op het terrein van bijvoorbeeld uw werkgever of op privéterrein?