Onderzoek


Onder de deelnemers wordt periodiek een onderzoek gehouden. Doel hiervan is om benchmarkgegevens te verkrijgen voor de schadebehandelingspraktijk. Bijvoorbeeld in welke mate en tegen welke tarieven, kosten van onverplicht schadeverhaal bij de verzekeraar van de tegenpartij worden ingediend.

Er lopen momenteel geen onderzoeken.

 

Onderzoek-enquetes  Onderzoek-resultaten

Enquêtes Resultaten