Schade ketelbrand

Brandschade

NH1816 hoeft schade ketelbrand niet te vergoeden

Verzekeraar NH1816 heeft volgens de Rechtbank Noord-Holland terecht geweigerd de schade van een zolderbrand te vergoeden. In het getroffen pand werden kamers verhuurd aan seizoenarbeiders, terwijl dekking op de polis juist was uitgesloten in geval van (gedeeltelijke) verhuur van het pand. Dat de schadeoorzaak, een defecte printplaat in een verwarmingsketel, er niets mee te maken had, verandert daar volgens de rechtbank niets aan.

Schadeclaim lekkende kraan

Schadeclaim lekkende kraan

Verzekerde laat schade herstellen voordat verzekeraar heeft kunnen inspecteren: verval van recht

Consument heeft een schadeclaim op woonhuisverzekering ingediend bij Verzekeraar voor schade die volgens Consument is ontstaan door een lekkende kraan. Op het moment van indienen van de schadeclaim was de schade al hersteld. Verzekeraar heeft een beroep gedaan op een verval van recht-clausule en uitkering geweigerd, onder meer omdat Consument de schade niet heeft aangetoond en de opgegeven toedracht niet aannemelijk is. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar voldoende heeft aangetoond dat hij in een daadwerkelijk praktisch belang is geschaad en dat hij daardoor op grond van de verval van recht-clausule uitkering mocht weigeren. Vordering afgewezen.